Könyvajánló

 FONTOS!

20 %-os kedvezményben (a feltűntetett ár) azok részesülnek, akik a Függőleges konferenciát megelőzően megrendelik a www.konyvter.ro oldalon a könyveket. A kiszállításnál jelöljétek be hogy “Személyesen vagy megbízott által a Könyvtérben”, a megjegyzéshez pedig tüntessétek fel, hogy “Átveszem a Függőleges konferencián”.

 


Gombola András: Vívódások

Ár: 29 lej

 23.2 lej

 

Az egykori vívóbajnok talán maga sem tudta, mikor belekezdett élete történetébe, hogy a tolla egyszer csak ugyanolyan könnyedséggel szántja a papírt, amilyen fürgén a vívótőrrel bánt a többszörös bajnok, szatmárnémeti születésű vívó. Gombola András sodró vallomása többféleképpen is értékelhető: egyrészt érvényesül benne a segítő szándék a szintén valamilyen szenvedélybetegséggel küszködő sorstársak, illetve azok hozzátartozói irányában, másrészt mozgalmas regényként, korrajzként is olvasható. A Bonus Pastor terápiás otthon volt lakójának története első sorban Istennel való vívódás.

Megrendelem


Stasi és John Eldredge:

Elbűvölő

Ár: 35 lej

  28 lej

  

Janel Messenger – a Christian Woman’s Page szerkesztője a könyvről: Éva bukott lányaiként meg kell birkóznunk Isten eredeti szándékával. Vagy siránkozás, hiányérzet és magány lesz a vége, vagy megpróbáljuk életünk minden apró mozzanatát ellenőrzésünk alatt tartani, hogy elkerüljük az újabb sérüléseket… John és Stasi összeveti és szembeállítja a valóságot azzal, amit megélhetnénk, és megmutatja a gyógyulás mikéntjét az elesettségünket okozó sebeinkre. A szerzőpáros számtalan módon bátorít az Isten szándéka szerinti út megtalálására. A keresztény nőiesség olyan képét nyújtják, amellyel, ki merem jelenteni, még sohasem találkoztam, de amelyet megélni mindig is vágytam…

Megrendelem


Miklya Luzsányi Mónika:

Hét tengeren át

Ár: 20 lej

16 lej

 

A műtősnővér diakonissza tizenöt évet élt a kísértő és rontó szellemekben hívő pápuák között. Hogyan fogadták a bennszülöttek a fehér miszizt és az ő Istenét? A barátságokról, gyógyításokról, próbatételekről szóló történetek közt azon is elgondolkozhatnak a fiatal olvasók, vajon mit jelentett akkor is mit jelent ma a keresztény embernek az egész világért érzett felelőssége.

Megrendelem


Boda Domokos: Sorsfordulók

Ár: 18 lej

14.4 lej

 

Dr. Boda Domokos Széchenyi-díjas gyermekgyógyász professzor önéletrajzi könyvében a húszas évektõl napjainkig ívelõ mozaikok szólnak a kommunista diktatúra embertelenségérõl és emblematikus figuráiról, a tudományos kutatás felemelõ mivoltáról, a felismert igazság felelõsségérõl, egy megalkuvás nélküli élet küzdelmeirõl és sikereirõl. A nagyon személyes, ugyanakkor elegánsan objektív hang bizton számíthat minden olvasó érdeklõdésére. Ajánlja dr. Méhes László akadémikus, gyermekgyógyász professzor. A Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatán nyertes könyv. 

Megrendelem

 


Philip Yancey:

 Kerülőutak a boldogsághoz

Ár: 50 lej

40 lej

Az igaz barátok hatása valamiképp meglátszik az ember életén – összegezhetnénk egyetlen mondatban Philip Yancey legújabb könyvének mondandóját, amelyben szellemi mentorairól készített portréit tárja elénk. A bemutatott személyek nem csupán a szerzőt győzték meg arról, hogy éltek a földön olyanok is, akik a törvény mellett a kegyelmet, az ítélkezés mellett a szeretetet, a szenvedély mellett az értelmet is ismerték. Közülük néhányan a világra is komoly hatással voltak. Hűségesen követték a belső hangot, s nézeteikkel kiálltak a nyilvánosság elé. Akad köztük japán, holland, orosz, indiai, angol és észak-amerikai. Hagyományos értelemben nem mindannyian keresztények, sőt egyikük, Mahatma Gandhi el is utasította a keresztény hitet. Jézussal való találkozásuk azonban mindnyájukra maradandó hatást gyakorolt.

Megrendelem


Visky András:

Mint aki látja a hangot

Ár: 42.5 lej

34 lej

  

A kolozsvári író, költõ, színházi ember életét meghatározó fogalmakat párhuzamosan bontják ki a fejezetekbe fûzött párbeszédek. Apa nélkül – fiú nélkül, mester és tanítvány kapcsolata, fogság, félelem, szabadulás, helyreállítás, belsõ szabadság, színház, játéktér, játszó ember, nézõ, nagypéntek… S az ezekre épülõ drámák, színházi elõadások: Vércseh, Tanítványok, Júlia, A meg nem született, Hosszú péntek, A szökés, Alkoholisták…

Megrendelem


Cseri Kálmán: József

Ár: 26.25 lej

21 lej

  

Minden ember életében meghatározó tényezõ gyermekkora, neveltetése, kora és környezete. József története viszont azt mutatja, hogy az emberi élet mindezeken túlmenõen Isten örök tervébe illeszkedik, és pontosan az Istentõl kapott küldetése teszi lehetõvé az ember számára, hogy felülemelkedjék önmagán és a körülményeken. Ma is, ugyanúgy mint József korában, küldetését csak az az ember töltheti be, aki kijárja Isten iskoláját. 

Megrendelem


Dr. Lawrence Crabb:

Közelebb Istenhez

Ár: 33.75 lej

27 lej

 

L. J. Crabb prófétai éleslátással mutat rá korunk kereszténységének halálos betegségére: Isten helyett az ember került a középpontba. A mai világban már nem Istent keressük, hanem önmagunkat. A legfõbb erény önmagunk szeretete lett, Istent pedig problémáinak megoldására használjuk. A szerzõ ezzel szemben olyan teológiára építi emberszemléletét, amely "túléli a fájdalom támadásait". Az emberi élet célja - figyelmeztet - nem a jó közérzet, hanem Isten megismerése, akár fájdalmak árán is.

Megrendelem


Francine Rivers:

Megváltó szeretet

Ár: 60 lej

48 lej

  

Michael Hosea, az egyszerű farmer megpillantja az utcán sétáló, angyali szépségű Angelt, aki a Hercegnő vezette nyilvánosházban dolgozik. A férfit megigézi a látvány: úgy érzi, az ő feladata megmenteni a kiszolgáltatott lány életét és lelkét. Szép lassan ledönti a nő keserű ellenállását, míg végül Angel szíve – akarata ellenére – Michael felé fordul. Az ismeretlen érzések tengerében azonban felcsapnak a múlt kísértő hullámai, így a lány végül mégis a menekülést választja…

Megrendelem